Salı, Ocak 03, 2006

M.Ö. 14. YY. - M.Ö. 12. YY. Knidos

Knidos kazılarında bulunan, Miken dönemi çömlek kalıntıları ve Mora(bkz. Peloponnese) yarımadasındaki Pylos ( Navarin ) kentinde bulunan ve Linear B alfabesiyle (bkz. Linear B) yazılmış olan metinlerde bahsedilen, Knidos halkı ile Mikenler arasındaki bağlarla ilgili yazılara dayanarak; Knidos'un, Miken uygarlığının Ege ve Akdeniz'de hızla yayıldığı bu dönemde ya yerleşik bir Miken şehri olduğunu ya da Mikenli tacirler tarafından, geçici bir konaklama yeri olarak kullanıldığını göstermekte.
Miken dönemine ait bir vazo
Ek Bilgi:
  • Miken uygarlığının, M.Ö: 12. yy.da başlayan Dor istilasıyla sona erdiği kabul edilmekte.
  • Pylos, Navarin'de; Osmanlı ve Mısır donanması, İngiliz, Rus ve Fransız donanmaları tarafından 1827 yılında yakılarak yok edilmiştir.

Pazartesi, Ocak 02, 2006

M.Ö. 3000 - M.Ö. 14. Yüzyıl Knidos

Knidos'un ( Burgaz değil, yeni Knidos ) bu dönemlerde de bir yerleşim alanı olduğuna dair çok fazla bulgu elde edilemese de, 19. YY. kaşiflerinin raporlarına ve Kap Krio adasında bulunduğu rapor edilen Cycladic İdollerine dayanarak, Ege adaları ve Girit ile ticari ilişkisi olan bir topluluğun yerleşik olduğu kabul ediliyor.

Knidos kelimesinin kökeninin, Anadolu dillerine dayanması da burada o dönemde yerleşik halkın, Anadolu yerlileri olduğunu işaret etmekte. Ancak bahsi geçen Kiklad idollerine, ilerki dönemlerde yapılan kazıların hiçbirisinde rastlanmamıştır. Dolayısıyla tamamen bu kaşiflerin raporlarının doğru olduğu varsayımıyla, bu dönemlerde yerleşim olduğu düşünülmektedir.

Ek Bilgi : Cyclades ( Kiklad ), Yunanca daire anlamına gelen kyklos kelimesinden gelmektedir. Apollon'un ve Artemis'in doğum yeri olarak kabul edilen Delos adasının etrafındaki adalar grubunun, dairesel bir yerleşim göstermesinden dolayı, Cyclades adaları olarak anılmaktadır. Bu adalar grubunun sanatının en önemli örnekleri de idollerdir.
Bu siteden, Kiklad sanatının bazı örneklerini görebilirsiniz:
Museum of Cycladic Art